Information om cookies

På denna sida används cookies för besöksstatistik samt sessionshantering av inloggade kunder. Genom att surfa vidare på sidan godkänner du vårt användande av cookies.

2017-01-26

Kväveoxidavgiften

Naturvårdsverket administrerar kväveoxidavgiften, som är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska utsläppen och nå miljökvalitetsmålen om försurning, övergödning och frisk luft. Dom vägleder om hur systemet ska hanteras.

Nya mätföreskrifter är nu beslutade
Naturvårdsverket har nu beslutat om att ersätta nuvarande föreskrifter NFS 2004:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion; med nya mätföreskrifter. De nya mätföreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2017.

Föreskrifterna förbereds nu för publicering och tryck. Målsättning är att publicera förskrifterna tillsammans med vägledning om dessa på naturvårdsverkets webbsida efter den 25 januari 2017.

För mer frågor om de nya mätföreskrifterna ber vi er kontakta oss på AMP.

Glömt lösenord
Ackrediterad Miljöprovning i Västerås
Pilotgatan 3
721 31 Västerås

E-post: info@miljoprovning.se