Information om cookies

På denna sida används cookies för besöksstatistik samt sessionshantering av inloggade kunder. Genom att surfa vidare på sidan godkänner du vårt användande av cookies.

Miljö

fixad 1

Ackrediterad Miljöprovning i Västerås AB är ett företag som tillhandahåller mät samt konsulttjänster inom miljöområdet. Företagsidén är att med hög kompetens genomföra uppdrag inom miljöområdet samt att i uppdragen beakta och förebygga miljöaspekternas negativa miljöpåverkan.

Ackrediterad Miljöprovning har som övergripande miljömål att alla aktiviteter i verksamheten skall utföras med minsta miljöbelastning och med metoder som främjar en hållbar utveckling.

 

Miljöarbetet skall i praktiken utföras enligt nedanstående punkter:


  • Verksamheten skall drivas med god marginal till lagstiftningen och andra ställda krav, och på ett miljöanpassat sätt.
  • I verksamheten beakta och förebygga miljöaspekternas negativa miljöpåverkan.
  • I möjligaste mån välja det minst miljöbelastande och resurssnålaste alternativet för persontransport genom att aktivt välja färdsätt.
  • Arbeta med att miljöanpassa kontorsverksamheten genom att reducera pappersförbrukning och välja förnyelsebar elproduktion.
  • Vid inköp ta hänsyn till varor och tjänsters miljöpåverkan samt till leverantörernas miljöarbete.
  • Fortlöpande sträva efter att förbättra miljöarbete genom regelbunden uppföljning av miljömålen.
  • Det egna miljöarbetet skall vara ett föredöme för kunder.

Glömt lösenord
Ackrediterad Miljöprovning i Västerås
Pilotgatan 3
721 31 Västerås

E-post: info@miljoprovning.se