Jämförande
instrumentkontroll

Det här är en av våra ackrediterade mät- och konsulttjänster inom miljöområdet.

om tjänsten

Syftet med den jämförande mätningen är att kontrollera om den fasta mätutrustningens mätvärden representerar de verkliga utsläppen. Kontrollen utförs oberoende och vi är självfallet ackrediterad för denna typ av mätning. Mätningen är en del av kvalitetssäkringen av de utsläppsdata som ligger till grund för deklarationerna inom kväveoxidavgiften. Kontrollen är ett komplement till de kalibreringar, den löpande kontrollen och det underhåll av mätutrustningen som ni som avgiftsskyldig måste utföra enligt reglerna i NFS 2016:13.

Kontrollen sker genom att en parallellmätning utförs på den fasta mätutrustningen med en kontrollmätutrusning. Därefter utvärderas mätresultaten från de två mätutrustningarna. Vi har som mål att alltid ge ett preliminärt resultat innan vi lämnar er anläggning första dagen vilket gör att ni kan känna er trygga med att uppdraget går i rätt riktning.

 

Skulle mätningen påvisa systematisk skillnad eller differens mellan resultaten kan det tyda på att det finns ett mätfel, alltså att precisionen är dålig. Vi felsöker då i första hand vårt mätsystem, påträffas inget fel kan vi genom vår erfarenhet vägleda er som kund.Resultatrapporter, preliminära resultat och eventuella analyser kategoriseras och laddas upp på vår webbaserade kundportal där ni har enkel tillgång till årets och tidigare års mätningar. Åtkomst till kundportalen sker smidigt via telefon, surfplatta eller dator.

Fyll i ditt namn och din e-postadress så kontaktar vi dig och berättar mer!

På denna sida används cookies för besöksstatistik samt sessionshantering av inloggade kunder. Genom att surfa vidare på sidan godkänner du vårt användande av cookies.